Quảng cáo

Bồn nước nhựa

Bồn 300L Đại Thành

Bồn 300L Đại Thành

Giá công ty: 1.050.000đ Giá KM: 950.000đ -10%
Bồn 400L Đại Thành

Bồn 400L Đại Thành

Giá công ty: 1.180.000đ Giá KM: 1.000.000đ -15%
Bồn 500L Đại Thành

Bồn 500L Đại Thành

Giá công ty: 1.290.000đ Giá KM: 1.040.000đ -19%
Bồn 700L Đại Thành

Bồn 700L Đại Thành

Giá công ty: 1.650.000đ Giá KM: 1.250.000đ -24%
Bồn 1000L Đại Thành

Bồn 1000L Đại Thành

Giá công ty: 2.330.000đ Giá KM: 1.700.000đ -27%
Bồn 1500L Đại Thành

Bồn 1500L Đại Thành

Giá công ty: 3.320.000đ Giá KM: 2.320.000đ -30%
Bồn 2000L Đại Thành

Bồn 2000L Đại Thành

Giá công ty: 4.320.000đ Giá KM: 2.940.000đ -32%
Bồn 3000L Đại Thành

Bồn 3000L Đại Thành

Giá công ty: 8.050.000đ Giá KM: 5.920.000đ -26%
Bồn 4000L Đại Thành

Bồn 4000L Đại Thành

Giá công ty: 10.500.000đ Giá KM: 7.620.000đ -27%
Bồn 5000L Đại Thành

Bồn 5000L Đại Thành

Giá công ty: 14.100.000đ Giá KM: 10.470.000đ -26%