Quảng cáo

Máy 180L Nataqua

 

Bồn bảo ôn:

- Ruột bồn được làm bằng Inox sus 304 2B , độ dày 0.4mm - 0.5mm độ bền cao , đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Vỏ bồn được làm bằng inox 304 , độ dày 0.4mm 

- Lớp giữ nhiệt bằng hợp chất poly urethane ( foam ) độ dày 55mm , theo công nghệ của Nhật Bản giữ nhiệt lên 72h

Khung chân :

- Khung chân làm bằng inox có độ nghiêng phù hợp với ví độ của Việt Nam