Quảng cáo

Thiết bị nhà bếp

Chậu rửa chén INOX  88x50

Chậu rửa chén INOX 88x50

Giá công ty: 2.220.000đ Giá KM: 1.650.000đ -26%
Chậu rửa chén ĐA1

Chậu rửa chén ĐA1

Giá công ty: 1.510.000đ Giá KM: 1.130.000đ -25%
Chậu rửa chén INOX 120x50

Chậu rửa chén INOX 120x50

Giá công ty: 2.650.000đ Giá KM: 1.900.000đ -28%
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH  304  ( ống ngang )

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH 304 ( ống ngang )

Giá công ty: 1.200.000đ Giá KM: 550.000đ -54%
Chậu rửa chén ĐA3

Chậu rửa chén ĐA3

Giá công ty: 1.420.000đ Giá KM: 1.060.000đ -25%
Chậu rửa chén INOX 12050V

Chậu rửa chén INOX 12050V

Giá công ty: 3.260.000đ Giá KM: 2.250.000đ -31%
Chậu rửa chén INOX  78x43

Chậu rửa chén INOX 78x43

Giá công ty: 1.100.000đ Giá KM: 650.000đ -41%
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH 304 ( ống ngang )

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH 304 ( ống ngang )

Giá công ty: 1.200.000đ Giá KM: 650.000đ -46%
Chậu rửa chén ĐA4

Chậu rửa chén ĐA4

Giá công ty: 1.450.000đ Giá KM: 1.080.000đ -26%